inlingua Espaņa
CROSSING LANGUAGE BARRIERS
inlingua@inlingua.es
  inlingua España
 
             
 
Seleccioni el seu idioma:
 

Nivells

Progrés d'aprenentatge

 

Cicle Funcional

 

Cicle Operatiu

 

Cicle Professional

 

Programes d'Especialització

 
 

CÀMBRES DE COMERÇ

IDIOMES DELS NEGOCIS

EXÀMENS D'UNIVERSITAT

IDIOMES AMB FINS ESPECIALS

ORGANISMES UNIÓ EUROPEA

ALTRES

 

CICLE

CURS

NIVELL

COMPETÈNCIES

Funcional

1

Funcional A1

Supervivencia en el idioma

2

Funcional A2

Desimboltura en allò quotidià

Operatiu

3

Operatiu B1

Facilitat comunicativa

4

Operatiu B2

Aprofundiment temàtic

Professional

5

Professional C1

Autonomia en l'actuació

6

Professional C2

Autosuficiència operativa

Especialització

7

Fins especials

Competència professional

Aquest quadre sumari s'entén sota les hipòtesis següents:

 

El participant posseeix una aptitud mitjana

 

Motivació en l'estudi de la llengua

 

Assistència constant

 

Participació activa en les classes

 

El participant comprèn i accepta el mètode

 
© 2012 inlingua España | Tots els drets reservats