inlingua Espaņa
CROSSING LANGUAGE BARRIERS
inlingua@inlingua.es
  inlingua España
 
             
 
Seleccioni el seu idioma:
 

Cursos

No hi ha una solució única i general per a totes les necessitats. Cada cas s'ha de tractar separadament, definint els objetius i establint les prioritats. I després es decideix quin és el programa i quin tipus de curs s'acomoda millor a aquests fins. S'eviten així pèrdues innecessàries de temps i de recursos.

I si desitja aprofitar al màxim el temps disponible, la modalitat de cursos intensius és la millor manera de reduir el temps d'aprenentatge, tant si es tracta d'un curs intensiu en grup com d'un curs intensiu individualitzat.

Els programes inlingua i els estàndards internacionals

inlingua Espanya, en el seu afany per donar un millor servei als seus clients, ha adoptat totes les mesures necessàries perquè els nivells dels cursos que imparteix en els seus centres s'acomodin i estiguin dintre dels paràmetres avui ja acceptats en tots els països de la Unió Europea, i que estan recollits en un extens document anomenat Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment (CEF), o sigui, Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació (MCER).

Text Original: http://www.coe.int

Traducció a l'espanyol per l'Institut Cervantes: http://cvc.cervantes.es/obref/marco/

 
© 2012 inlingua España | Tots els drets reservats